Pogoji poslovanja in uporaba

Podjetje Sigma-commerce d.o.o.

Stanetova ulica 20a, 3000 Celje

 

Telefonska številka: +386 40 385 184

Elektronski naslov: info@egoistflavors.com

Zaščita osebnih podatkov: Črt Erjavec

Poslovna banka: SKB BANKA, d.d.

IBAN: SI56 02845-0263558685,

NLB d.d.,

SWIFT LJBASI2X,

Referenčna številka: SI00 12021 Prosimo, da vrnjeno blago pošljete na naslov:

SIGMA-COMMERCE d.o.o, Dolenji Boštanj 55b, 8294 Boštanj, Slovenija

Pogoji delovanja www.belidim.com (spletne strani) in sklepanje pogodb na daljavo s pomočjo komunikacije na daljavo se uporabljajo predvsem za tukaj določene pogoje, razen če se stranki (prodajalec in kupec) pisno ne dogovorita drugače. Za pogoje poslovanja veljata Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o obligacijskih razmerjih. Kakršne koli spremembe teh pogojev (vključno s posebnimi določili in pogoji, o katerih so se dogovorile stranke) bodo neveljavne, razen če se prodajalec pisno dogovori. Z uporabo spletnega mesta www.egoistflavor.com se uporabniki strinjajo s temi splošnimi pogoji. Kupci kupujejo trgovsko blago Sigma. Sprejem dostave blaga se šteje za prepričljiv dokaz, da je kupec sprejel te pogoje uporabe. Kupec bo ob naročilu izdelka na daljavo takoj obveščen o vseh predpisanih informacijah iz 57. člena v skladu s 2. točko 66. člena Zakona o varstvu potrošnikov, vključno s politiko zasebnosti. Končni uporabnik je odgovoren za nabavo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno z vso programsko in strojno opremo, ki jo ima v lasti in ki jo uporablja, pa tudi za drugo opremo, ki je potrebna za dostop do teh spletnih mest in njihovo uporabo ter s tem povezane stroške. Podjetje Sigma-commerce d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli škodo na opremi končnega uporabnika, ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh spletnih strani. Ta stran je v zasebni lasti. Vsa komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh spletnih mest, mora biti v skladu s temi splošnimi pogoji. Končni uporabniki ne smejo objaviti ali poslati nobenega materiala, ki ogroža ali kakor koli krši pravice drugih preko tega spletnega mesta. To vključuje material, ki je nezakonit, grozi, zlorablja, obrekuje, krši ali ogroža zasebnost, vse kar je vulgarno, nespodobno ali drugače oporečno v komunikaciji, spodbujanju nezakonitih dejavnosti ali drugačnem kršenju predpisov in ki brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Sigma-commerce d.o.o vsebuje oglaševanje ali ponudbe kakršnih koli izdelkov in storitev. Končni uporabnik tega spletnega mesta ne sme uporabljati za oglaševanje ali kakršno koli komercialno, versko, politično ali nekomercialno propagando.

Naročanje: vsa naročila blaga bodo štela kot ponudba kupca za nakup blaga v skladu s temi pogoji in pod pogojem, da naročila sprejme prodajalec. Prodajalec se lahko iz kakršnega koli razloga odloči, da naročila ne sprejme. Ko blago, ki ga naroči kupec, ni na voljo v skladišču, bo kupec o tem obveščen in bo lahko naročil drugo blago ali preklical naročilo in v roku 30 dneh prejel celotno povračilo. Z naročilom blaga in potrditvijo prejema naročila je bila uradno sklenjena prodajna pogodba, ki v skladu z zakonskimi določili zavezuje tako prodajalca kot kupca.

Izjava o starosti: kadar je blago mogoče naročiti samo za osebe določene starosti, bo kupec pozvan, da potrdi izjavo o ustrezni starosti za nakup blaga. Ce prodajalec odkrije, da kupec nima zakonske pravice do naročila določenega blaga, ima prodajalec pravico, da naročilo brez predhodnega obvestila prekliče. Cene izdelkov in storitev, ki so prikazane na spletnih straneh, v oglasih in katalogih, so izražene v evrih in so imajo vključen DDV. Stroški pošiljanja niso vključeni v cene izdelkov. Cene, plačilni pogoji in posebne ponudbe veljajo samo v času naročila in/ali plačila in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Sigma-commerce d.o.o. si pridržuje pravico do napak pri opisu in fotografijah ter pri samem oglaševanju izdelka. Vse pravice kupcev do pritožb in vračil so opisane v teh pogojih. Prosimo, da vrnjeno blago pošljete na naslov: SIGMA-COMMERCE d.o.o, Dolenji Boštanj 55b, 8294 Boštanj, Slovenija

Načini plačila: a) Plačilo z bremenitvijo: znesek računa plačate v gotovini, ko prejmete paket. b) PAYPAL in plačilo s kreditno kartico

Dostava izdelka in stroški pošiljanja Naročene artikle pošiljamo preko DHL-ovih storitev pošiljanja. Dostava bo izvedena v 1-3 delovnih dneh od naročila ali po dogovoru, najkasneje v 30 dneh. Če pride do nezmožnosti dostave izbranega izdelka, ker izdelka ni na zalogi ali ga ni več mogoče naročiti, smo o tem dolžni obvestiti kupca in kupec ima pravico, da naročilo/pogodbo prekliče ali se dogovori za nov rok dobave, če je le-to mogoče. Vse naročene izdelke bomo poskušali dostaviti v enem paketu. Če to zaradi stanja zalog ni mogoče, si pridržujemo pravico do dostave v več pošiljkah. Blago, odposlano zunaj Republike Hrvaške, bo dostavljeno v 3 do 10 delovnih dneh od sprejema naročila, odvisno od sposobnosti pošiljatelja. Kadar se kupec in prodajalec dogovorita o točnem datumu dostave in se nato izkaže, da le-tega ni mogoče uresničiti, bo kupec o tem obveščen in mu bo dana možnost, da se dogovori za nov datum ali da se mu v celoti vrne plačana sredstva. Prodajalec si bo prizadeval, da bo spoštoval dogovorjene roke dostave. Dostava blaga bo poslana na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu, kupec pa bo hkrati naredil vse, kar bo lahko, da bo naročilo prevzel v določenem roku. Stroški pošiljanja so zaradi enostavnosti in enotnosti opredeljeni v evrih in se od države do države razlikujejo, kot sledi:

Dostava znotraj EU stane 9,90€. Za naročila od 100€ in več pa je dostava brezplačna.

Dostava se izvaja na ozemlju držav Evropske unije, razen Slovenije. Naročeno blago bo zloženo tako, da se pri običajnem prevozu ne bo poškodovalo. Kupec je pri prevzemu naročenega blaga dolžan pregledati poškodovano blago in ga nemudoma prijaviti dostavljavcu, ki je blago dostavil ter zavrniti prevzem dostavljenega blaga, ki kaže zunanje poškodbe. Preverjanje pravilnosti naročila je odvisno od kupca, kasnejše reklamacije pa ne sprejemamo.

Pravica prodajalca: prodajalec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli posodoblja cene na spletnem mestu. Prodajalec si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti kar se le-da natančne cene v trenutku, ko kupec odda naročilo. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli umakne vse izdelke iz spletne trgovine. Prodajalec ni odgovoren za umik blaga s spletnega mesta ali za zavrnitev obdelanega naročila. Prodajalec ne odgovarja, če kupcu zaradi nedostopnosti blaga povzroči kakršno koli škodo.

Odpoved in vrnitev: kupec je obvezan, da bo blago pregledal takoj po prevzemu in prodajalca v 14 (štirinajstih) delovnih dneh od dostave pisno obvestil po elektronski pošti info@egoistflavors.com, če je blago poškodovano ali ni v originalna embalaži (nepoškodovano) ali če je v neskladju s katerim koli delom pogodbe. Če kupec tega ne stori, prodajalec domneva, da je blago v redu.

Izjava o omejitvi odgovornosti Razen v primerih, v katerih se kupec opredeljuje kot potrošnik, bo v primeru kršitve teh pogojev s strani prodajalca pravni zahtevek za odškodnino kupca omejen na škodo, ki nikoli ne bo presegla stroškov blaga. Prodajalec v nobenem primeru ne bo odgovoren za kakršno koli neposredno, naključno ali posledično škodo ali izgubo blaga. Spletna stran/Spletna trgovina www.egoistflavors.com si pridržuje pravico do urejanja ali brisanja katere koli vsebine, ki jo na katerem koli delu spletnega mesta www.egoistflavors.com kadar koli objavijo stranke ali tretje osebe, vključno, vendar ne omejeno, na „Forum“ ali dele spletnega mesta. Izjave, ki jih je možno razumeti, da so izdelki spletnega mesta www.egoistflavors.com terapevtski “ali” medicinski pripomočki, so na splošno prepovedani in bodo predmet urejanja in/ali izbrisa s spletnega mesta.

Višja sila – Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli zamudo ali neizpolnitev katere koli svoje obveznosti, če zamuda ali neuspeh izhaja iz dogodkov ali okoliščin, na katere ne more razumno vplivati, vključno z, vendar ne omejeno, na: stavke, nesreče, vojno, požar, okvare katere koli komunikacije, telekomunikacijskega ali računalniškega sistem, nepravilno delovanje strojev ali pomanjkanje razpoložljivosti surovin iz naravnih virov. Prodajalec bo upravičen do razumnega podaljšanja svojih obveznosti. Pritožbe na izdelek – Bodo upoštevane le z računom in garancijskem listom kot edini dokaz o nakupu. Kartice in podobna potrdila ne morejo nadomestiti računa. Brez računa ni pritožb. V primeru pritožb na izdelek zaradi napak ali skritih napak pošljite izdelek na naslov oddelka za pritožbe in servisnega centra: Sigma-Commerce d.o.o, Dolenji Boštanj 55B, 294 Boštanj, R. Slovenija, ali nas kontaktirajte na +386 40 659 551.

Izjava o garanciji in pogoji storitve – Za vse izdelke, na katere dajemo garancijo, veljajo garancijski pogoji, navedeni v garancijskem listu. Kupec je dolžan hraniti račun in garancijski list za celotno garancijsko obdobje. Zagotavljamo vam, da bo izdelek, uporabljen v skladu s priloženimi navodili in garancijskim listom, pravilno deloval v obdobju garancijskega roka. V primeru okvare in drugih možnih napak se zavezujemo, da bomo izdelek v razumnem roku popravili ali zamenjali v skladu z obligacijskim zakonom. Garancija ne velja v primeru: – fizičnih poškodb, – obrabe zaradi uporabe izdelka, – napak, ki so posledica nepravilne, neprimerne in malomarne uporabe izdelka. Predmet je potrebno vrniti v originalni in nepoškodovani embalaži z vso opremo. V nasprotnem primeru bo pritožba zavrnjena. Obvestilo o pisni pritožbeni metodi potrošnikov – Vse pritožbe po 10. členu Zakona o varstvu potrošnikov lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@egoistflavors.com. Prodajalec bo v najkrajšem možnem času pisno potrdil prejem pritožbe. Pritožbo je nujno poslati iz istega internetnega naslova, s katerega je bilo narejeno naročilo. Na vašo pritožbo moramo po zakonu pisno odgovoriti v 15 dneh od prejema. V nasprotnem primeru se lahko obrnete na državni inšpektorat ali Združenje za varstvo potrošnikov.

Pravica do enostranskega odstopa od pogodbe – Kupec lahko enostransko odstopi od pogodbe v 14 dneh brez obrazložitve. 14-dnevno obdobje začne teči z dnem, ko je izdelek izročen kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi in ni prevoznik. Če kupec naroči, da se več kosov izdelkov dostavi ločeno ali če gre za blago, ki je dostavljeno v več kosih ali več pošiljkah, se začne štirinajstdnevno obdobje od dneva, ko je kupec ali tretja oseba (določena s strani kupca, razen prevoznika) dobila zadnji kos ali zadnjo pošiljko izdelka. Če pride do dogovora za redno dostavo blaga za določeno obdobje, se 14-dnevno obdobje začne na dan, ko je prvi kos ali prva pošiljka izdelka predana kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec imenuje in to ni prevoznik. Če kupec ni obveščen o pravici o odpovedi pogodbe, pravica kupca do enostranske prekinitve pogodbe poteče 12 mesecev po poteku 14 dni. Ce je prodajalec kupcu predložil obvestilo o pravici o odstopu od pogodbe v 12 mesecih, pravica do enostranske prekinitve pogodbe preneha po poteku 14 dni od datuma, ko jo kupec prejme. Da bi bil kupec upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, mora prodajalca z nedvoumno izjavo, poslano po elektronski pošti na info@egoistflavors.com, obvestiti o svoji odločitvi, da enostransko odpove pogodbo pred iztekom 14-dnevnega roka. Navesti mora svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov. Kupec lahko uporabi tudi primer obrazca za enosmerni odstop od pogodbe, ki ga najdete na spletnem mestu. Prodajalec bo kupcu poslal potrdilo o prejemu izjave o enostranskem odstopu od pogodbe po elektronski pošti. V primeru prekinitve pogodbe je vsaka stranka dolžna vrniti drugi stranki, kar je prejela v času pogodbe. Izjema je, kadar je prodajalec ponudil, da bo prevzel blago, ki ga je kupec vrnil, sam. Prodajalec mora kupnino vrniti šele potem, ko mu je bilo blago vrnjeno, torej potem, ko mu je kupec predložil dokazilo, da je blago poslal nazaj prodajalcu, če je bil prodajalec o tem obveščen pred prejemom blaga. Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki so posledica izrecne izbire kupca za vrsto prevoza, ki ni najcenejša običajna dostava, ki jo ponuja prodajalec. Prodajalec mora vrniti kupnino z istimi plačilnimi sredstvi, ki jih je potrošnik uporabil pri plačilu, razen če potrošnik izrecno soglaša z drugim plačilnim sredstvom in ob predpostavki, da kupec ni dolžan plačati dodatnih stroškov za takšno vrsto vračila. Če prodajalec sam ni ponudil prevzema blaga, ki ga je kupec vrnil, mora kupec blago vrniti brez odlašanja in najpozneje v 14 dneh po obvestilu prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je kupec izpolnil svojo obveznost vrnitve blaga pravočasno, če je pred iztekom roka blago poslal ali izročil prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Kupec je odgovoren za vse neposredne stroške vračila izdelka. Kupec je odgovoren za kakršno koli okvaro izdelkov, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tiste, ki je bila potrebna za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti izdelka. Da lahko kupec določi naravo, značilnosti in funkcionalnost blaga, lahko blago obravnava in pregleda samo na način, ki je običajen pri nakupu izdelkov v prostorih prodajalca ali pooblaščenega podjetja. V obdobju, v katerem kupec uveljavlja pravico do vračila blaga, mora blago skrbno varovati. To pomeni, da mora delovati kot posebej previden in veden človek. V primeru okvare izdelka, ki je posledica ravnanja, se bo prodajalcu po lastni oceni zaračunalo od zneska prejete kupnine v razmerju glede na okvaro blaga ob upoštevanju objektivnih meril posameznega primera. Pravica do odstopa od prodajne pogodbe ni dovoljena v naslednjih primerih: predmet pogodbe je blago, izdelano po navodilih kupca ali je jasno prilagojeno njemu, predmet pogodbe je zapečateno blago, ki iz zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vrnitev; če je bil izdelek po dobavi zapečaten, je predmet pogodbe blago, ki je po svoji naravi po dostavi neločljivo pomešano z drugimi stvarmi; če je kupec posebej zahteval obisk prodajalca za nujna popravila ali vzdrževalna dela, pod pogojem, da med tem obiskom prodajalec poleg storitev, ki jih posebej zahteva kupec, nudi tudi druge storitve ali zaloge – razen nujnih popravil blaga ali vzdrževalnih del. Kupec ima pravico do enostranskega odstopa od pogodbe v povezavi s temi dodatnimi storitvami ali blagom. Kadar je kupec pravna oseba, oddelek teh Splošnih pogojev z naslovom “Pravica do enostranskega odstopa od pogodbe” zanj ne velja. Za pravne osebe velja Zakon o obligacijskih razmerjih in Zakon o elektronskem poslovanju.

ENOTNI OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE – povezava do dokumenta. Spremembe pogojev – Sigma-commerce d.o.o si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so v skladu z zakoni Republike Slovenije. V primeru spora bosta trgovec in potrošnik spor rešila sporazumno znotraj veljavnih zakonov, če pa to ni mogoče, bo pristojnost imelo sodišče v Celju.